Criteria call for proposal

 

Doel & doelgroep criteria:

Brabant Remembers, de provincie Noord-Brabant en het vfonds wil de impact van de Tweede Wereldoorlog overdragen, tastbaar en invoelbaar maken en zo ook de jongeren (18- 32 jaar) en de nieuwere generaties (zij met ouders die niet in Nederland zijn geboren) te bereiken. Dit doet zij door een innovatief cultureel programma te ontwikkelen en te stimuleren met als basis een van de 75 persoonlijke levens veranderende verhalen. Zodat nu en op de lange termijn de gedachtevorming en inspanning voor de instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en de internationale rechtsstaat blijvend wordt gestimuleerd.

 

Inhoudelijke criteria:

 • De algemene subsidierichtlijnen van het vfonds zijn van toepassing, zie link;
 • Het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd heeft één van de 75 Brabant Remembers verhalen als uitgangspunt;
 • Het project voegt beleving toe, toegevoegde waarde op het effect wat je wil beogen (zintuigen worden geprikkeld)
 • Het gaat om activiteiten of innovatieve toevoegingen in aanvulling op de jaarlijkse activiteiten rondom herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid;

 

De doelgroep

 • Het project richt zich op een breed publiek, met als prioritaire doelgroep jongeren (18-32 jaar) en nieuwe generaties (waarvan de ouders niet in Nederland zijn geboren).

 

Algemene criteria

 • Het project is van goede inhoudelijke kwaliteit, te beoordelen door kundigheid op gebied van productie en inhoud of artisticiteit;
 • Uitvoering is qua tijd en budget gewaarborgd, door een sluitend dekkingsplan en een realistische planning;
 • “Kleine” lokale projecten met aantoonbare gedragenheid binnen de gemeente;
 • Aanvragen dienen minimaal vier maanden voor de start van het project bij het vfonds en Brabant Remembers ingediend te zijn.
 • Open toegankelijk voor de doelgroep;
 • Het is een nieuw project ten opzichte van toegekende projecten voor 2019/2020;
 • Innovatief project waarbij communicatiemiddelen worden ingezet passend bij de doelgroep.
 • De aanvrager is een rechtspersoon (stichting of vereniging), waarbij er een gescheiden verantwoordelijkheid is tussen uitvoering van en toezicht op het project;

 

Financieel

 • De aanvraag wordt gedaan door een rechtspersoon zonder winstoogmerk;
 • Er is sprake van uitgebalanceerde cofinanciering waarbij max. 50% van de begroting aangevraagd kan worden bij Brabant Remembers;
 • Het bedrag van deze aanvraag kan niet hoger zijn dan € 15.000;
 • Het plan bevat een realistische begroting en een sluitend dekkingsplan;
 • Per juridische entiteit kan slechts 1 aanvraag worden ingediend.

 

Communicatie

 • Er wordt gebruikgemaakt van de Brabant Remembers huisstijlelementen inclusief de banner met de logo’s van vfonds, provincie Noord-Brabant en Crossroads;
 • In de eigen te ontwikkelen middelen wordt verwezen naar Brabant Remembers volgens de toolkit waarin wordt voorzien;
 • Het project/evenement/belevingen wordt meegenomen in de Brabant Remembers communicatie en kalender, de aanvrager levert hiervoor input aan Brabant Remembers via info@brabantremembers.com;
 • De communicatierichtlijnen van het vfonds inclusief de vriendencampagne zijn van kracht.

 

 

Uitgesloten zijn projecten die gericht zijn op:

 • Aankoop, restauratie of oprichting van monumenten;
 • Wetenschapsprojecten en onderzoeken;
 • Projecten die betrekking hebben op lokale bevrijdingsfestivals, lokale 4 en 5 mei activiteiten of lokale veteranendagen;
 • Projecten die betrekking hebben op het maken van documentaires, films en het schrijven, publiceren en uitgeven van boeken.