ALS DE VLUCHT UIT EGYPTE

Schrijver
Jack Didden
Locatie
Hervormde kerk, Wijk en Aalburg
Thema
Strijd 1944

Begin november 1944 kwam de geallieerde opmars tot stilstand bij het Hollands Diep en de Bergsche Maas. Vanaf dat moment was het Land van Heusden en Altena frontgebied, met alle ellende van dien. Vrijwel meteen werden de boerderijen aan de rivier ontruimd, het begin van een lange reeks evacuaties.

 

Geïsoleerd

De jonge dominee Harke Harkema en zijn gezin wonen pas twee jaar in Wijk als de oorlogsstorm over zijn gemeente raast. Zijn echtgenote, Agaath, is in verwachting van haar derde kind als het front nadert. Op 4 november arriveren de eerste gewonde burgers. Maar dit is pas het begin. De aankomst van vluchtelingen in de dagen daarna is een voorbode van wat er die winter gaat gebeuren. Vluchtelingen, maar ook Duitse militairen zoeken onderdak bij de familie Harkema. Mevrouw Harkema in een brief “Dat klinkt erg wonderlijk, maar je raakt overal aan gewend. Het is hier met recht een fronthuishouden.” Omdat de kerk gedeeltelijk is kapotgeschoten houdt Harkema zijn diensten voortaan in een grote garage. Als veel mensen zich niet meer op straat durven te begeven houdt de dominee ook diensten in een bakkerij of een stal. Nadat alle ramen in de pastorie zijn gesneuveld, vertrekt het domineesgezin naar het huis van diaken Wink. Agaath schrijft; “Als we maar bij elkaar mogen blijven. Zo leer je iedere dag meer loslaten.”

 

Een donkere Kerst

Half december is de situatie eigenlijk onhoudbaar geworden voor de gewone burger. Door de onophoudelijke beschiet­ingen waagt bijna niemand zich nog naar buiten, maar de jonge dominee is onvermoeibaar. Hij bezoekt gewonden, troost ouderen, leidt begrafenissen en moet soms naar de Duitse plaatselijke commandant om iets te regelen omdat hij als enige Duits spreekt. De winter is al vroeg begonnen. De kersttijd, normaal een periode van huiselijke knusheid, staat in het teken van de oorlog. In plaats van klokken is er het aanhoudend gebulder van geallieerde en Duitse kanonnen. Dominee Harkema houdt een dienst in een stal. Zijn vrouw, “Een zo donkere Kerst hebben wij (…) nog nooit meegemaakt.” De ergste beproeving moet dan nog komen. Op 5 januari 1945 wordt Wijk getroffen door een ramp. Een Britse bom komt vlak bij bakkerij van der Pol terecht. De nog brandende bakkersoven stort in de kelder waar mensen zitten te schuilen. In totaal komen veertig mensen om.

 

De evacuatie

Dan wordt het woensdag 10 januari. Het sneeuwt aan een stuk door en er staat een snijdende wind als de inwoners van Wijk te horen krijgen dat ze diezelfde dag hun huizen moeten verlaten. De evacuatie vindt plaats op last van de Duitse overheid. Die wil de handen vrij hebben zo dicht bij het front. Het enige dat de burgers bezig houdt is de vraag hoe ze in deze barre omstandigheden het vege lijf kunnen redden.

Het gezin Harkema reist op de kar van Wink, getrokken door onbeslagen paarden, voorop iemand die de weg wijst om te voorkomen dat ze van de smalle, gladde dijk af raken in het halfduister. De tocht is een martelgang, vooral voor ouderen, kleine kinderen en zieken. Die nacht bevalt Agaath Harkema in Sleeuwijk onder moeilijke omstandigheden van een dochter, Liesbeth. Het commentaar van de dominee: “de Heere heeft het wel gemaakt. Zijn naam zij geloofd!” Zijn gemeente raakt nu naar alle kanten verstrooid. De meerder­heid wordt ondergebracht in de omgeving van Woudrichem, maar velen moeten de lange barre tocht vervolgen tot in Friesland. Pas na de capitulatie van de Duitse bezetter kunnen de inwoners terugkeren naar hun zwaar verwoeste woonplaats. Op 27 mei houdt Harkema zijn eerste dienst in het onbeschadigde koor van de kerk. Een maand later betrekken hij en zijn gezin de pastorie weer. De lange weg terug is begonnen.

 

Vergeten slachtoffers

Tijdens de lange, barre winter van ‘44 op ‘45 kwamen uiteindelijk bijna honderd burgers in het Land van Heusden en Altena om het leven, voornamelijk door geallieerde beschietingen en bombardementen. Deze streek is het enige stukje Brabant dat nooit bevrijd werd, maar toch zwaar te lijden had onder het oorlogsgeweld. Het is een vrijwel vergeten hoofdstuk in het verhaal van de bevrijding van Nederland.

 

 

Het gezin Harkema in 1942: vader, Sybolt, moeder en Joop.

De Hervormde pastorie in Wijk (Afbeelding: privébezit familie Harkema, 1942)

SAMENWERKENDE PARTNERS