Het beslismoment bevroren; een sleutelscène van iemand circa 75 jaar geleden, waarmee levens voorgoed veranderden. Uit de 75 verhalen van Brabant Remembers destilleren we dit moment en zetten we het stil. De wereld waarin het moment zich afspeelt bouwen we na, geheel in het wit. De personen waar het moment effect op heeft, geven we weer in kleur. En dan vragen we aan de toeschouwer: “Wat zie je? Wat gebeurt er hierna? Of wat gebeurde er hiervoor? Welke keuzemogelijkheden zie je nog meer voor je en wat roept dit bij jou op?”.

STILLLEVENS is een collectie van 75 maquettes op schaal 1:87/H0. Iedere maquette vertelt over een beslissend moment in een persoonlijk verhaal. Het publiek kan letterlijk om het verhaal heen lopen en vanuit verschillende perspectieven naar een cruciale scène kijken die het verhaal kenmerkt. Zo wordt het levensveranderende moment in beeld weergeven, een momentopname waar zelden beeldmateriaal beschikbaar van is. De collectie bestaat voornamelijk uit witte exemplaren waarvan de scène zich overdag afspeelt. De scènes in het donker en in de nacht worden zwart. Slechts de mensen in de scène worden gekleurd om daarmee het publiek te gidsen en een houvast te bieden. Zodoende wordt de menselijke kant van elk verhaal centraal gesteld en krijgt het publiek de kans zelf te interpreteren, te fantaseren of zich in te leven in de situatie van toen. Elke bezoeker kan vervolgens voor zichzelf bepalen het feitelijke verhaal te gaan lezen of hierover met anderen in gesprek te gaan. Omdat van elk van de verhalen bepaalde feiten op meerdere manieren te interpreteren zijn en de verhalen met de kennis van nu meerdere waarheden kennen, kan het publiek ook lering trekken uit een verhaal of in discussie gaan met elkaar.

De gehele collectie van 75 STILLLEVENS is te zien tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. 

 

  • Onder Doel & Praktisch vind je een toelichting op het concept van de Stilllevens. Ook staan we in dit document stil bij hoe deze maquette in jouw gemeente ingezet kan worden en praktische zaken.
  • Het Stillleven kan dienen ter inspiratie voor het organiseren van activiteiten of als gespreksopener. Ideeën hierover vind je terug onder de knop Inspiratie.