BRABANT REMEMBERS EN UW INITIATIEF

U bent geïnspireerd geraakt door het programma van Brabant Remembers en wilt u met uw initiatief aansluiting vinden? Dan hebben we daar verschillende mogelijkheden voor. We kunnen uw initiatief meenemen in de algemene marketingcommunicatie. En we zijn hard aan het werk om de mogelijkheden voor een kleine financiële ondersteuning mogelijk te maken. We hopen daarover in september meer duidelijkheid te kunnen geven.

Voor alle initiatieven die willen aansluiten bij Brabant Remembers gelden de volgende belangrijke uitgangspunten:

  1. Het verhaal betreft (ook) een Brabant Remembers verhaal, zoals deze in de bundel is terug te vinden;
  2. Het verhaal is gekoppeld aan een locatie en is geborgd binnen de gemeente van het verhaal;
  3. Naast dat de kwaliteit is geborgd willen we graag een goede begroting en dekkingsplan zien (wij financieren maximaal 50% van het totaal van de begroting);
  4. U spreekt met uw initiatief een brede doelgroep aan.

Brabant Remembers gaat zelf geen opdrachten (ver)geven aan instellingen, organisaties of individuen. Wij ondersteunen nieuwe initiatieven die al geborgd zijn in de samenleving. Via de nieuwsbrief houden wij op de hoogte van de stand van zaken van de “call for proposal”. U kunt zich hier voor deze nieuwsbrief inschrijven.

AANMELDEN PROJECT CROSSROADS BRABANT ’40-’45

Organiseert of heeft u een evenement/project/product waarbij verhalen van mensen centraal staan? Mensen die vanwege de Tweede Wereldoorlog keerpunten meemaakten die hun leven ingrijpend zouden veranderen tijdens, en ook ná de oorlog. Dan kan uw evenement/project/product misschien aansluiten bij de marketingcommunicatie van Crossroads Brabant 1940|1945. Meld uw project via onderstaand aanvraagformulier aan bij de programmadirecteur Crossroads: Femke Klein.

Aanmeldformulier Projecten Crossroads Brabant ’40-‘45

Aanhef

Nieuwsbrief