AWKWARD COMPANY

Location
Reusel/Hooge Mierde
Author
Tjeu Cornet

Jewish children faced the same risks as their parents during the occupation, but you could sometimes survive with a good hiding place and a different name. Joost and Freddie Oppenheim tried just that. Their parents fled Germany in 1933 and went to live in Eindhoven. They remained there until 1942 when there too was a threat of being hunted down. They needed to escape, all of them, but where to? Where could you find safe shelter for everyone?

The father was suffering diabetes and needed to go to a hospital but was terrified of doing so. In the bed next to him was Mr Heuvelmans who was suffering a bone fracture. He had quickly noticed that his fellow patient was a Jew, having seen him praying with his face to the sun. Out of nowhere, the bombs began to fall, landing on the Philips building nearby. The father couldn’t take it any longer. When another landed on the hospital, he turned to Mr Heuvelmans and said, ‘I have found shelter for me and my wife, but my sons who are eight and four, they have nothing.’ Heuvelmans didn’t need long to consider it. ‘My friend, they can come with us to Reusel, to our hotel. But something will need to be done about their names.’ Heuvelmans sought advice at the local monastery and from then on, the boys were known as Jan and Kees Blijdorp, protestant orphans from Rotterdam, without documents.

Staying with the Heuvelmans was a great pleasure. The family had a hotel, a café and a bakery and large numbers of guests came and went, even Germans. The brothers were able to get along with them well and they had memorised their new names. But sometimes things got scary when there was suddenly a German in the room. Things became even scarier when the British began to approach, there were corpses everywhere and shooting in Reusel. The top was even shot off the beautiful church steeple.

The Germans announced that the inhabitants of Reusel had to leave as things had become too dangerous, so everyone fled to Hooge Mierde. The brothers fled too, on foot. As they were walking, they were approached by a large black car. The officer told the two boys to get in and before he knew it, Joost found himself sitting between a German officer and a German soldier. They asked the boys everything. Freddie later confessed that he had almost told their secret to ‘those nice guys’, which doesn’t bear thinking about.

Hooge Mierde was liberated on 2 October 1944. Back in Reusel, the brothers saw the devastation — nothing was still standing. In December, Joost and his brother were able to escape to a Jewish organisation in Eindhoven, where they heard the horrific news that their parents had been arrested a few months previously. Their father had been transported to Auschwitz where he had been killed in September. Their mother had been transported to Theresienstadt but had survived and was on her way!

 

In November 1946, Joost and his mother and brother emigrated to the United States and joined family in Washington. Freddie took up service in the Air Force, served in Japan and Korea and settled with his family in southern Pennsylvania. Joost went to work at the National Cancer Institute and studied immunobiology in Birmingham, regularly giving lectures in both Madrid and Berlin. He would occasionally visit the Heuvelmans family in Reusel during his travels.

PHOTO
Joost Oppenheim (r.) with his mother and brother Freddie (1945)
(Image: private property of Joost Oppenheim, 1945)

PARTNERS

ONGEMAKKELIJK GEZELSCHAP

Locatie
Reusel/Hooge Mierde
Schrijver
Tjeu Cornet

Joodse kinderen liepen tijdens de bezettingstijd evenveel gevaar als hun ouders. Maar op een goed onder­duikadres en onder een andere naam kon je soms een heel eind komen. Joost en Freddie Oppenheim probeerden het. Hun ouders vluchtten al in 1933 uit Duitsland en gingen in Eindhoven wonen. Totdat in 1942 ook daar serieus jacht op hen werd gemaakt. Ze moesten weg, allemaal. Maar waarheen? Waar vind je voor iedereen veilig onderdak?

Vader lijdt aan suikerziekte. Hij moet naar het ziekenhuis. Hij is bang. Naast hem ligt meneer Heuvelmans, met een botbreuk. Die heeft allang gezien dat zijn kamergenoot een Jood is. Want hij staat met zijn gezicht naar de zon te bidden. Dan opeens vallen er bommen, vlakbij, op de gebouwen van Philips. Vader heeft het niet meer. Als ook nog een bom middenin het ziekenhuis slaat, spreekt hij zijn buurman aan.

‘Voor mij en mijn vrouw heb ik onderduik gevonden. Maar niet voor mijn zoontjes van acht en vier.’ Heuvelmans denkt niet lang na. ‘Beste man, ze kunnen met ons mee naar Reusel, naar ons hotel. Maar er moet wel iets worden verzonnen op hun namen.’ Heuvelmans vraagt advies in het plaatselijke klooster. Voortaan zijn het Jan en Kees Blijdorp, protestantse weesjes uit Rotterdam, zonder papieren.

Bij Heuvelmans is het een gezellige boel. De familie heeft een hotel, een café en een bakkerij. Er lopen ook veel gasten in en uit. Nogal wat Duitsers komen er. De broertjes kunnen goed met hen opschieten. Ze hebben hun nieuwe naam van buiten geleerd. Maar soms is het eng. Ligt zo’n Duitser ineens bij je op de kamer. Nog enger wordt het als de Engelsen naderen. Er liggen overal lijken. En ze schieten op Reusel. Van de mooie kerktoren wordt de spits helemaal afgeschoten.

De Duitsers zeggen dat de inwoners van Reusel weg moeten. Het is te gevaarlijk. Daarom gaat iedereen op weg naar Hooge Mierde. De broertjes gaan ook, te voet. Opeens komt er een grote zwarte auto naast hen rijden. De officier wenkt hen naar binnen. Voor hij het weet zit Joost tussen een Duitse officier en een Duitse soldaat. Die vragen de jongens van alles. Later bekent Freddie ook nog dat hij bijna hun geheim heeft verteld aan ‘die aardige kerels’. Daar moet je toch niet aan denken.

Op 2 oktober 1944 wordt Hooge Mierde bevrijd. Terug in Reusel zien de jongens de ravage. Er staat helemaal niets meer overeind. Gelukkig kunnen Joost en zijn broer in december naar een Joodse organisatie in Eindhoven. Daar horen ze het verschrikkelijke nieuws dat hun ouders een paar maanden geleden zijn opgepakt. Vader is weggevoerd naar Auschwitz en daar in september vermoord. Moeder is naar Theresienstadt gedeporteerd, maar ze leeft nog en ze komt eraan!

In november 1946 emigreerde Joost met zijn moeder en broer naar de Verenigde Staten. Ze voegden zich daar bij familie in Washington. Freddie nam dienst in de Air Force, was in Japan en Korea en vestigde zich met zijn gezin in Zuid-Pennsylvania. Joost ging werken bij het National Cancer Institute en studeerde immunobiologie in Birmingham. Joost geeft regelmatig lezingen in Madrid en Berlijn. Op reis bezoekt hij af en toe de familie Heuvelmans in Reusel.

 

FOTO
Joost Oppenheim (r.) met zijn moeder en broer Freddie (1945)
(Afbeelding: privébezit Joost Oppenheim, 1945)

SAMENWERKENDE PARTNERS