Opzet projectplan t.b.v. Brabant Remembers

Je hebt een mooi project dat je graag samen met Brabant Remembers wilt uitvoeren. Je hebt de voorwaarden op de website goed doorgenomen en hebt op basis daarvan bepaald dat je project past bij de ambities en doelstellingen van Brabant Remembers. 

Voordat we kunnen bepalen of we tot een samenwerking kunnen komen, ontvangen we graag een projectplan, begroting en een dekkingsplan. In dit projectplan zien we graag, tenminste, de volgende punten terugkomen:

 1. Wat ga je doen? Omschrijf wat je gaat doen en wat het resultaat moet zijn van het project.
 2. Waar vindt het plaats?
 3. Met wie wordt het project uitgevoerd?
 4. Hoe wordt het project uitgevoerd?
 5. Wanneer vindt het plaats?
 6. Waarom organiseer je dit project?
 7. Welk verhaal van Brabant Remembers komt terug in het project?
 8. Wat is het belang van het project voor WOII rememberence in Brabant
 9. Wat is het doel?
 10. Wie is de doelgroep?
 11. Regionale en lokale betekenis van het project?
 12. Wie bereik je; welke doelgroep en hoeveel mensen? En met welke middelen bereik je ze?
 13. Hoe ga je de doelgroep bereiken? Bijvoorbeeld met samenwerkingspartners, via social media, PR of andere kanalen.
 14. Begroting, benoem hierin de projectkosten, de arbeidskosten, de marketingkosten.
 15. Geef aan welke bijdrage je zelf levert, welk bedrag je vraagt aan Brabant Remembers en welke andere partijen je om een (financiële) bijdrage vraagt. Benoem ook eventuele inkomsten.