Succesvolle Informatiebijeenkomsten Brabantse gemeentes

Eind mei maakte Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 de 75 personal life changing war stories bekend. In 2019-2020 hopen we dat in elke Brabantse gemeente één Brabant Remembers verhaal landt. Elke gemeente heeft uiteraard veel meer dan 1 verhaal. Daarom willen we benadrukken dat de 75 verhalen van Brabant Remembers vensterverhalen zijn die in de campagne gebruikt worden in de communicatie om mensen naar de gemeentes en activiteiten te trekken. Aan de vensterverhalen kunnen de gemeentes op lokaal niveau andere verhalen koppelen om zo het volledige verhaal van de gemeente te kunnen vertellen.

Samen met social designer en creative curator van Brabant Remembers Rocco Verdult, zijn we Brabant ingetrokken om de Brabantse gemeentes te informeren over de kansen en mogelijkheden van het programma en de campagne Brabant Remembers. De goedbezochte informatiebjieenkomsten werden opgevolgd door workshopsessies. Tijdens deze sessies gingen de deelnemers aan de slag met de vertaling van een verhaal naar een inititief of activiteit. Daarbij werd gekeken naar de doelgroep en de kernwaarden die voor de betreffende gemeente of organisaties van belang zijn. Verder werd hier geïnventariseerd welke plannen al bij de gemeenten zijn om 75 jaar vrijheid te herdenken en of te vieren. Hieruit zijn verschillende hele bijzonder en inspirerende plannen gekomen.

Met Brabant Remembers willen wij graag Brabant breed de initiatieven die er zijn verbinden. Samen met de Brabantse gemeentes kijken we waar de verbinding gelegd kan worden tussen de lokale programmering en initiatieven en de campagne Brabant Remembers. Daarnaast willen wij inspiratie bieden voor een vernieuwende kijk op herdenken en vieren. Met de campagne Brabant Remembers kunnen we kijken hoe we elkaar rond de bestaande programmering kunnen versterken. Ook kunnen we kijken waar hier behoefte aan is, hoe Brabant Remembers als inspiratie kan dienen voor het ontwikkelen van een programma rond herdenken en vieren in 2019-2020. Tenslotte wordt het programma Brabant Remembers inhoudelijk versterkt met de lokale programmering.

In navolging op deze informatiebijeenkomsten en workshopsessies gaan wij in september/oktober opnieuw met de gemeentes in gesprek gaan om te kijken waar Brabant Remembers en de gemeente elkaar kunnen versterken.