Verhalen, verbeelden en verbinden resulteerde in breed draagvlak en méér bezoekers

In oktober 2017 ging Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 van start met een Brabantbreed programma en de (inter)nationale campagne Brabant Remembers. Hiermee wilde de stichting enerzijds meer kennis over de Tweede Wereldoorlog overbrengen met persoonlijke WOII- verhalen, anderzijds meer bezoekers aantrekken voor de belangrijkste WOII-musea en andere relevante locaties in Brabant. Met trots kijkt de stichting terug op de afgelopen drie jaar waarin sámen met vele partners, vrijwilligers en gemeenten op een eigentijdse manier werd stil gestaan bij het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid. Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 publiceert vandaag de resultaten van Brabant Remembers in een verslag over verhalen, verbeelden en verbinden.

Brabantbreed draagvlak
Brabant Remembers creëerde een breed draagvlak binnen Brabant. Kennis over de Tweede Wereldoorlog met centraal daarin de (on)menselijke kant, was de inhoudelijke basis. In 15 regionale bijeenkomsten haalde Brabant Remembers meer dan 800 verhalen op. Hieruit maakte een inhoudelijke raad een selectie van 75 oorlogsverhalen, waarin een persoonlijke en levensingrijpend moment of keuze centraal stond. Deze verhalen zijn ontsloten in het boek ‘Brabant; Brug naar Vrijheid’, online en in print en vormden de basis voor het culturele en innovatieve programma.

Samen bouwen aan programma
Naast verbinding met lokale initiatieven zoals ‘Death Valley de Pee’len ‘Biesbosch 75 jaar bevrijd’ heeft Brabant Remembers ook zelf, en in samenwerking met partners zoals Oorlogsmuseum Overloon en Nationaal Monument Kamp Vught, culturele activiteiten ontwikkeld. Veelal in samenwerking met gerenommeerde kunstenaars en creatievelingen zoals het ‘Dilemma Doolhof’ in Bergen op Zoom naar concept van Mothership en de ‘STILLLEVEN-expositie’ door Studio Rocco Verdult, tentoongesteld tijdens Dutch Design Week 2019 en later in de LocHal in Tilburg. En ook de ‘Kunst van Vrijheid’, waar in samenwerking met Artifex 5 kunstenaars en kunstenaarsduo’s betrokken waren. Ook stimuleerde Brabant Remembers jongeren om het gesprek aan te gaan over de toekomst van herdenken en vieren van vrijheid tijdens de ‘Internationale jongerenherdenking’ in Waalre in 2019.

Een aantal cijfers in beeld
In totaal leidde de programmering van Brabant Remembers tot meer bezoekers met in 2019 alleen al voor de WOII musea in Brabant samen 250.000 bezoekers. Ruim 120 projecten werden ingediend n.a.v. de Call for Proposal en ondersteund in de marketingcampagne van Brabant Remembers. Maar liefst 32 projecten werden door Brabant Remembers ondersteund met cofinanciering. Van het boek ‘Brabant; brug naar Vrijheid’ is bijna de volledige druk van 2500 exemplaren verkocht. Aan dit boek werkten in totaal 20 schrijvers mee. Van 87 verhalen zijn in samenwerking met Omroep Brabant minidocumentaires gemaakt – samen goed voor 396 speelminuten. Meer dan 80 reisorganisaties maakten kennis met de verhalen van Brabant Remembers en het unieke WOII-erfgoed in Brabant en de programmering leidden tot talloze (inter)nationale print- en online publicaties. Maar liefst 13 miljoen mensen werden bereikt via social media. De campagne was daarnaast zichtbaar in het straatbeeld en bereikte zo ook 5 miljoen mensen. De website van BrabantRemembers trok bijna 275.000 unieke bezoekers en de living history-app van Brabant Remembers werd tot op heden al 4000 keer gedownload. Dankzij het Mondriaan Fonds wordt deze app doorontwikkeld; met de nieuwste techniek beleef je vanaf het voorjaar 2021 nog meer verhalen in 4D, vanuit huis.

Femke Klein, programmadirecteur Brabant Remembers: “We kijken met trots terug op zeer bijzondere herdenkingsjaren, die we met zoveel partijen inhoud hebben mogen geven. Samen hebben we door de persoonlijke verhalen op hedendaagse manier te verbeelden gezorgd voor verbinding met een brede doelgroep”.

Het programma van Brabant Remembers liep officieel tot 5 mei 2020, het moment dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd. Het slotstuk van Brabant Remembers – ‘De Kunst van Vrijheid – werd onverwachts en abrupt eerder afgebroken door Corona, zelfs nog voordat alle kunstinstallaties van het slotstuk waren gelanceerd en opengesteld voor publiek.

Maatschappelijk effect
Op de vraag wat het maatschappelijk effect is geweest van alle inspanningen concludeert een onafhankelijk onderzoeksbureau dat het WOII-verleden in Noord-Brabant daadwerkelijk zichtbaarder is gemaakt en dat het extra bezoekers heeft opgeleverd. Dat er niet alleen nieuwe initiatieven zijn ontstaan, maar ook is bijgedragen aan de verdere professionalisering van bestaande initiatieven. Ook zijn er bijzondere cross-overs gerealiseerd tussen verschillende werkvelden, partijen en werkvormen en het bewustzijn rondom het WOII-verleden in Noord-Brabant is vergroot. Brabant Remembers heeft nieuwe doelgroepen kennis laten maken met de Brabantse WOII-geschiedenis en heeft bijgedragen in de zichtbaarheid van Noord-Brabant als bestemming voor de (inter)nationale bezoeker.

Kijk voor alle resultaten en het volledige verslag op: www.brabantremembers.com/verslag