EINDHOVEN/WAALRE, 11 september 2019 – Ruim 50 jongeren hebben afgelopen dagen tijdens de internationale conferentie Past:Forward in Eindhoven en Waalre nagedacht over hoe we in de toekomst blijven herdenken. De conferentie was onderdeel van Brabant Remembers; het provinciale programma rondom 75 jaar vrijheid. De jongeren presenteerden de resultaten van hun zoektocht op woensdag 11 september tijdens de vrijheidsmaaltijd aan Gerdi Verbeet (voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei), Femke Klein (directeur Brabant Remembers), Brabantse burgemeesters en scholieren, én later die avond tijdens de provinciale herdenking in Waalre.

In 2019 is het 75 jaar geleden dat het zuiden van Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. De provinciale herdenking van Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders vindt jaarlijks plaats in Waalre. De conferentie voorafgaand aan deze herdenking is onderdeel van Brabant Remembers; het provinciale programma rondom 75 jaar vrijheid.

Zoeken naar nieuwe herdenkingsvormen
Het internationale gezelschap boog zich op 9, 10 en 11 september over de vraag hoe we in de toekomst blijven herdenken. De gevestigde manieren van herdenken en vieren werden afgewogen én de jongeren zochten gezamenlijk naar mogelijk nieuwe benaderingen waarmee na 2019 gebouwd kan worden aan nieuwe herdenkingsvormen. De provinciale herdenking in Waalre werd behandeld als casus en samen met andere herdenkingen in bredere Europese context onderzocht. Hiermee werd ook rekening gehouden met herdenken en herinneren in relatie tot andere conflicten en genocides naast de Tweede Wereldoorlog. De conferentie werd voorbereid en uitgevoerd door een Nederlandse denktank van 15 jonge professionals in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar. Later sloten jongeren uit verschillende Europese landen zoals Roemenië, Kroatië en Ierland zich aan bij het gezelschap.

Resultaten
Directeur Brabant Remembers Femke Klein gaat met veel plezier aan de slag met de resultaten uit de jongerenconferentie. “Het is mooi om te zien uit hoeveel verschillende invalshoeken de jongeren vrijheid en herdenken bekijken. Deze resultaten zullen zeker meegenomen worden in de toekomstvisie van Brabant Remembers.”