Half miljoen voor Bezoekerscentrum Militaire Erevelden in Bergen op Zoom

De plaats waar op 13 juni het Dilemmadoolhof van Brabant Remembers werd geopend, moet volgend jaar ruimte vrijmaken voor de bouw van een nieuw bezoekerscentrum.

De Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom heeft van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (VFonds) bericht gekregen dat een subsidie van 500.000 euro voor het realiseren van een bezoekerscentrum tussen de beide Militaire Erevelden aan de Ruyterhoveweg is toegewezen. Met deze belangrijke bijdrage is de bouw van het bezoekerscentrum weer een flinke stap dichterbij gekomen. De totale stichtingskosten van het bezoekerscentrum worden geraamd op 1.3 miljoen euro.

 

Het verheugende resultaat van de toekenning van de subsidie is mede geboekt door het vele en voortreffelijke voorwerk dat is verricht door het bestuur van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal, die, na een motie van de Bergse Gemeenteraad in oktober 2016 die opriep tot de realisatie van een Bezoekerscentrum, direct het initiatief nam tot een verkenning van de mogelijkheden. De uitwerking van het project werd in handen gelegd van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom die daartoe in maart van dit jaar werd in het leven werd geroepen.
 
Op de erevelden te Bergen op Zoom liggen bijna twee duizend vijfhonderd militairen begraven. De meesten zijn gesneuveld tijdens de Slag om de Schelde, een belangrijke militaire actie van de geallieerde strijdkrachten om de Schelde, als toegang tot de strategisch belangrijke havens van Antwerpen in handen te krijgen. Deze Slag om Schelde werd in het najaar van 1944 geleverd.

De Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom zal ook na de totstandkoming van het bezoekerscentrum actief blijven. Zij rekent tot haar taken onder andere: het aan nabestaanden en belangstellenden bieden van een respectvolle plaats ter nagedachtenis aan de individuele offers van de gevallenen, het bevorderen dat alle bezoekers aan de erevelden ruimte vinden voor educatie, voor informatie over individuele achtergronden van de gevallenen, over oorlogshandelingen bij de bevrijding van Zuidwest Nederland en over de Four Freedoms zoals die door president Roosevelt zijn geformuleerd. De stichting richt zich daarbij nadrukkelijk op jongeren.

Impressie van het Bezoekerscentrum door: RO&AD Architecten