Inspiratie

Graag bieden wij je inspiratie om lokaal met de Stilllevens aan de slag te gaan. In onderstaande ideeën zijn één of meerdere speerpunten zoals hierboven genoemd, verwerkt.

  • Beleving: Om het Stillleven letterlijk dynamisch te maken zou deze uitgebeeld of opgevoerd kunnen worden. Denk aan een levend standbeeld op het centrale plein of juist de locatie van de gebeurtenis. Ook schept het Stillleven de mogelijkheid om diverse elementen of emoties uit het verhaal om te zetten naar een evenement of happening. Dat kan een intieme nachtwandeling zijn, een spannende speurtocht met uitdagingen of alleen al het met koptelefoon luisteren naar geluiden uit het verhaal op een specifieke locatie uit het verhaal.
  • Klankbord: Het exposeren van een Stillleven kan gepaard gaan met het ophalen van reacties uit eigen gemeenschap of bezoekers. Denk bijvoorbeeld aan een groot prikbord met daar boven één heldere vraag: Wat is het moraal van dit verhaal? Of welke titel zou jij dit verhaal geven? Of wat was voor jou een levens veranderend moment. Zodoende zou de gemeente zelfs een debat kunnen starten of een eigen spreekwoord of levensles kunnen formuleren.
  • Educatie: Laat kinderen aan de slag gaan met het Stillleven. Zo kunnen ze allemaal een eigen scène uit het verhaal kiezen en daar een kijkdoos van maken. Je kunt ze ook vragen om zelf oorlogsverhalen te gaan verzamelen bij papa, oma of de buren om die vervolgens na te tekenen, of juist hun klasgenootje tekent ze na.
  • Kunst: Het is ook mogelijk om diverse kunstvormen aan te spreken om het Stillleven uit te beelden. Zo kan er een expositie komen van schilderijen die de sleutelscène uitdrukken. Ook een gedichtenwedstrijd of muziekavond kan het Stillleven gebruiken als aanzet tot inspiratie en creativiteit.
  • Ervaringsmaquette: Omdat we uiteindelijk 75 Stilllevens zullen hebben met daarin diverse persoonlijke verhalen die samen een spectrum aan dilemma’s en emoties zullen vertegenwoordigen, is dit een uitgelezen kans om dit in het heden te plaatsen. Vraag mensen om in dezelfde schaal een eigen sleutelscène uit hun leven na te maken. Denk dan aan het moment dat een puber op het schoolplein wordt geplaagd en voor het eerst een klap uitdeelt, een jongeman die onverwachts zijn vriendin ten huwelijk vroeg in de stal maar ook de sleutelscène van een Afrikaanse vluchteling die noodgedwongen per boot vertrok en aan de kade stond te wachten…. Zo kan een expositie ontstaan waarbij het Stillleven aan de basis ligt voor de verzameling van intieme verhalen uit de eigen gemeenschap.

 

Elementen om lokaal bij aan te haken

Elk Stillleven beeldt een verhaal uit met verschillende speerpunten waarbij aangehaakt kan worden. De meest krachtige concepten binnen jouw gemeente ontstaan wanneer deze speerpunten gekoppeld worden aan de eigen lokale thema’s. Hieronder worden enkele van deze speerpunten toegelicht:

  • Verhaal: Het Stillleven verbeeldt een verhaal uit de bundel. Dit verhaal kan dienen als basis voor een project of evenement in jouw gemeente. Maar het kan ook dienstdoen als “vensterverhaal” om mensen uit te nodigen om eigen verhalen in te brengen of andere lokale WOII-verhalen te behandelen. Door anders naar het verhaal te kijken en bijvoorbeeld de tegenstelling te belichten kan de denkrichting vaak ook helemaal anders ingezet worden.
  • Dilemma: In elk verhaal zitten één of meerdere dillema’s. Soms groot, soms klein. Deze dilemma’s spreken vaak zeer tot de verbeelding en zijn ook nu nog actueel. Welke keuze zou jij maken? Misschien is het dilemma relevant in het maatschappelijk debat of een thema wat speelt in de gemeente en kan het dienen als aanknopingspunt om het gesprek te voeren.
  • Heden: Verschillende elementen uit de verhalen zijn te koppelen naar het heden. Door anders te kijken naar gebeurtenissen, voorwerpen, personen en bovengenoemde dilemma’s kunnen de verhalen uit het verleden in het daglicht van het heden gesteld worden.
  • Doelgroep: Het is van belang om te bepalen welke doelgroep(en) je wil bereiken en betrekken. De inwoners van jouw gemeente hebben de kans om het Stillleven te komen bekijken. Om specifieke doelgroepen te bereiken, zoals jongeren, toeristen of vluchtelingen kan bijvoorbeeld een evenement of workshop meer effect hebben.
  • Ambassadeur: Het kan helpen om bij het verhaal of evenement een ambassadeur te vinden, bijvoorbeeld om verschillende doelgroepen met elkaar in contact te brengen, het gesprek te leiden of een rol te vertolken in de externe communicatie. Een ambassadeurschap kan ook ingevuld worden door een groep mensen, zoals een vereniging. De ambassadeur kan zich ook ontfermen over het Stillleven.