Informatiebijeenkomst gemeenten

Brabant herdenkt en viert in 2019 en 2020 vijfenzeventig jaar leven in vrijheid. Een bijzonder jubileum dat (inter)nationaal in het middelpunt van de aandacht komt te staan. In Brabant willen we dit groots herdenken en vieren. Stichting Crossroads Brabant ‘40-’45 is hiervoor opgericht. Met 75 persoonlijke ervaringen over de Tweede Wereldoorlog wil de stichting de verhalen van toen weer tot leven brengen: groot of klein, over de mobilisatie en de bevrijding, het verzet en de collaboratie of vervolging. Verhalen waarin een levensveranderende keuze centraal staat. In samenwerking met Erfgoed Brabant zijn deze verhalen in de regio opgehaald.

75 Verhalen, voor ieder jaar dat we in vrijheid leven één. Samen geven ze een goed voorbeeld van de impact van de Tweede Wereldoorlog op de Brabantse samenleving. Deze verhalen vormen het uitganspunt voor een Brabant-breed programma en nationale campagne, genaamd Brabant Remembers. Doel is om zoveel mogelijk mensen, en dan vooral de jongere generaties, de verhalen te laten ervaren. Door van het verhaal een theatervoorstelling te maken bijvoorbeeld, of een kunstwerk, of door het verhaal met scholieren te delen en hen er een hedendaagse uiting voor te laten maken. Uiteindelijk is het onze droom om in iedere gemeente minimaal één persoonlijk levensveranderend verhaal beleefbaar te maken.

We hopen dan ook van harte dat uw gemeente zich ook wil aansluiten bij Brabant Remembers. Daarom nodigen wij u van harte uit voor onze informatiebijeenkomsten begin juni. We informeren u tijdens deze bijeenkomsten zo uitgebreid mogelijk over de campagne Brabant Remembers, de plannen in aanloop naar en tijdens 2019-2020 en over hoe wij graag met uw gemeente willen samenwerken. Daarnaast ontvangt u van ons de bundel Crossroads in Brabant 1940 – 1945, waarin ook een persoonlijk levensveranderend verhaal van uw gemeente staat.

Is er binnen uw gemeente een andere instelling/organisatie of ondernemer actief rondom dit onderwerp die u graag wilt betrekken bij dit programma, dan zijn zij natuurlijk ook van harte welkom. In juni gaan we speciale bijeenkomsten opstarten waar we tijdens praktische sessies samen met gemeenten en ondernemers een start willen maken met het samenstellen van dit programma.
Wij kijken er naar uit u begin juni te mogen verwelkomen tijdens de informatiebijeenkomst in uw regio.

Regio Zuidoost Brabant

Zuidoost Brabant
Dinsdag 5 juni
13:30 – 18:00 uur

Kasteel Helmond Kasteelplein 1
5701 PP , Helmond

Midden & Noordoost Brabant

Woensdag 6 juni
13:30 – 18:00 uur

Provinciehuis Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV, ‘s-Hertogenbosch

West-Brabant

Donderdag 7 juni
13:30 – 18:00 uur

Klooster Mariadal
Vincentiusstraat 5,
4701 LM, Roosendaal

Programma

13:30 – 14:00 Inloop
14:00 – 16:00 Start programma

  • Welkomstwoord + start programma door Femke Klein – Programmadirecteur Crossroads Brabant ’40-’45
    • Brabant Remembers
    • Samenwerking Brabant Remembers en uw gemeente
  • Gemeente aan het woord
  • Inspiratie en tools Rocco Verdult – Social designer en curator Brabant Remembers
  • Vervolg stappen Femke Klein – Programmadirecteur Crossroads Brabant ’40-’45

16:00 – 17:00 Afsluitende borrel