Veelgestelde vragen:

Voor veelgestelde vragen over de app klik hier

 

 

 

 

Verhalen

Mijn verhaal is uniek, waarom is het niet opgenomen?
Alle verhalen die we hebben ontvangen zijn bijzonder. Wij willen dan ook iedereen bedanken voor het delen van zijn/haar verhaal. Voor het concept Brabant Remembers is de keuze gemaakt om 75 verhalen te selecteren. Deze worden geselecteerd door een onafhankelijke Inhoudelijke Raad op basis van diverse criteria, zoals geografische spreiding, thematiek en historische correctheid. Het kan dus gebeuren dat een verhaal op basis van deze criteria, ondanks de unieke inhoud, niet geselecteerd is voor dit concept. Uw verhaal wordt echter wel bewaard en is ook terug te vinden via www.brabantserfgoed.nl. Via dit digitale venster zullen alle verhalen ontsloten worden, ook de verhalen die later nog worden aangeleverd.
Waarom zijn er meer verhalen over de bevrijding?
De onafhankelijke Inhoudelijke Raad, bestaande uit diverse historici en onder leiding van Arnoud-Jan Bijsterveld, is verantwoordelijk geweest voor het selecteren van de verhalen. Op basis van diverse criteria, bijvoorbeeld thematiek en geografische spreiding, hebben zij 75 verhalen geselecteerd. Hierbij kan het gebeuren dat bepaalde thema’s vaker aanbod komen omdat hier meer verhalen over bekend zijn en omdat de impact hiervan voor een grote groep mensen enorm was. De Inhoudelijke Raad heeft zeer kritisch gekeken en gezorgd dat alle grote thema’s aan bod komen.
Zijn de verhalen allemaal historisch correct?
De onafhankelijke Inhoudelijke Raad, bestaande uit diverse historici, heeft de verhalen geselecteerd. Eén van de criteria bij deze selectie was de historische correctheid van het verhaal. De 75 geselecteerde verhalen zijn dan ook getoetst op historische correctheid. Heeft u twijfels over de juistheid van een bepaald verhaal? Laat het ons weten door te mailen naar info@brabantremembers.com.
Wanneer is een verhaal een Brabant Remembers verhaal?
Brabant Remembers draait om verhalen van mensen. Mensen die vanwege de Tweede Wereldoorlog keerpunten meemaakten die hun leven ingrijpend hebben veranderd tijdens, en ook ná de oorlog. Een verhaal past binnen het concept van Brabant Remembers wanneer het verhaal:

 • Verbonden is in thema en geografie;
 • Authentiek is op originele locaties, met originele beelden
 • Een levensles, keuzemoment, dilemma of een inzicht bevat;
 • Gaat om alledaagse personen waarmee mensen zich kunnen identificeren;
 • Levens veranderend is door het keerpunten/dilemma die de keuze tot gevolg had;
 • Emoties ademt van mensen rondom die keuzemomenten;
 • Verrijkend is voor lezers en bezoekers. Niet alleen over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, maar ook over de mensen die het beleefd hebben.
Hoe werkt dat storytelling dan?
Alle Brabant Remembers verhalen én alle Brabant Remembers belevingen worden uitgewerkt volgens de principes van storytelling en met de kernwaarden vastgesteld in de door de NHTV in 2016 ontwikkelde merkengids. De opbouw van het verhaal ziet er als volgt uit:

 • Proloog
 1. Set-up
 2. Motorisch moment
 3. Keerpunt
 4. Climax
 5. Resolutie
 • Epiloog

 

Hierbij worden de 5 structuur stappen verteld in de tegenwoordig tijd, omdat dit deel van het verhaal de kern vanuit Brabant Remembers omvat. De proloog en de epiloog worden verteld in de verleden tijd. Om de historische context van de verhalen te waarborgen worden er per thema en de grotere gebeurtenissen in Brabant, essays opgesteld door historici.

Door het “ver-storytellen” van de verhalen gaan er veel belangrijke elementen als feitelijke informatie verloren, waarom doen jullie dit?
Verhalen vertellen is iets anders dan het overbrengen van feitelijke informatie. Met verhalen kun je een brede groep mensen (nog meer) boeien. Verhalen kunnen mensen helpen betekenis te geven aan plaatsen, beelden of objecten. Via een verhaal kun je emotionele en symbolische waarde toevoegen. Om de verhalen zo krachtig mogelijk te vertellen en de focus te leggen op de emotie en het dilemma van het verhaal, hebben wij ervoor gekozen de  Brabant Remembers verhalen volgens de storytelling techniek uit te werken. Waardoor jongere generaties geraakt worden.

Locaties

Krijgt mijn gemeente een verhaal?
In 2019 zijn er 60 gemeentes in Brabant. Elke gemeente heeft minimaal 1 Brabant Remembers verhaal. Daarnaast kan het zijn dat grotere gemeentes meer verhalen ontvangen, evenals gebieden die gemeentegrenzen overschrijden. Het geselecteerde verhaal dient als een vensterverhaal binnen de campagne van Brabant Remembers. Het is aan de gemeente of initiatiefnemer zelf vrij om aan dit vensterverhaal andere lokale verhalen te koppelen.
In het concept van Brabant Remembers staat dat het verhaal zich af moet spelen op de locatie, maar deze is nu niet beschikbaar/moeilijk bereikbaar/weg…. Wat nu?
De opzet van het concept is dat ieder verhaal gekoppeld is aan een locatie, dan is de impact van het verhaal nog groter. Wanneer de locatie niet beschikbaar is wordt overleg met de betrokken partijen gekeken welke locatie ook geschikt is.

Selectie

Hoe zijn de verhalen verzameld?
Erfgoed Brabant heeft de coördinerende rol in het proces van het verzamelen van de verhalen op zich genomen. Hierbij hebben zij een beroep gedaan op hun netwerk van gemeenten en heemkunde- en geschiedkundige kringen. Ook zijn er 15 regiobijeenkomsten georganiseerd eind 2017 en begin 2018 in Noord-Brabant waar de lokale bevolking naartoe kon komen om hun verhaal te delen. De werving van verhalen heeft begin 2018 al meer dan 600 verhalen opgeleverd.
Wat zijn de selectiecriteria voor een Brabant Remembers verhaal?
De selectiecriteria voor een Brabant Remembers verhaal zijn:

 1. Draagt dit verhaal bij aan een goede geografisch spreiding?;
 2. Draagt dit verhaal bij aan een goede thematische spreiding?;
 3. Is het verhaal inhoudelijk sterk, legt het een link naar het nu en laat het een meervoudig perspectief zien?
 4. Is het verhaal te vertellen volgens de storytelling principes en heeft het een levensveranderend element in zich?

 

Toelichting op punt 2: De verhalen worden ingedeeld op basis van zeven hoofdthema’s, mobilisatie, inval mei 1940, bezetting, vervolging, verzet, strijd 1944 en bevrijding.

Mijn verhaal zit niet geselecteerd bij de 75, wat nu?
Alle verhalen die we hebben ontvangen zijn bijzonder en belangrijk. Voor het concept Brabant Remembers is de keuze gemaakt om 75 verhalen te selecteren. Deze worden geselecteerd door een onafhankelijke Inhoudelijke Raad op basis van diverse criteria, zoals geografische spreiding, thematiek en historische correctheid. Het kan dus gebeuren dat een verhaal op basis van deze criteria, ondanks de unieke inhoud, niet geselecteerd is voor dit concept. Uw verhaal wordt echter wel bewaard en online ontsloten via www.brabantserfgoed.nl.

 Daarnaast kunnen de 75 verhalen gezien worden als vensterverhalen. Initiatiefnemers zijn vrij om ook de andere verhalen verder binnen hun eigen programma verder uit te werken

Ik heb nog een bijzonder verhaal, wat kan ik daar mee doen?
Verhalen kunnen aangeleverd blijven worden via www.erfgoedbrabant.nl en zullen worden opgenomen in de (online) database via www.brabantserfgoed.nl.
Wie heeft besloten welke verhalen definitief geselecteerd worden voor Brabant Remembers?
Een Onafhankelijke Raad van historici en storytellingexperts onder leiding van Arnoud Jan Bijsterveld hebben de taak op zich genomen om op basis van diverse criteria de definitieve Brabant Remembers verhalen voor de campagne Brabant Remembers te selecteren.

Het concept Crossroads en de campagne Brabant Remembers

Waarom is de titel Engels? Het zijn toch Brabantse verhalen?
Brabant Remembers wil met de unieke verhalen uit Brabant een brede nationale en internationale doelgroep bereiken. De verhalen en onze geschiedenis verdienen een groot publiek. Daarbij is Brabant Remembers onderdeel van de Europese campagne Europe Remembers. Vanuit bijvoorbeeld Groot-Brittannië is veel belangstelling voor de verhalen vanwege hun rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een groot deel van de verhalen wordt ontsloten in het Engels, Pools en Duits.
Hoe kan ik met mijn verhaal aansluiten bij Brabant Remembers?
Verhalen kunnen aangeleverd blijven worden via www.erfgoedbrabant.nl en worden opgenomen in de (online) database.
Hoe kan ik met mijn project/initiatief aansluiten bij Brabant Remembers?
Heeft u een project/initiatief dat aansluit bij het Brabant Remembers concept en een Brabant Remembers verhaal vertelt of kan vertolken? Dan kan u misschien aansluiten bij de marketingcommunicatie van de campagne Brabant Remembers. Ook kunt u een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning via de call for proposal. Kijk voor meer informatie over de call for proposal hier of neem contact met ons op via het contactformulier op de website.
Hoe kan ik met mijn gemeente aansluiten bij Brabant Remembers?
U kunt op verschillende manieren aansluiten. Bijvoorbeeld bij de campagne Brabant Remembers of u kunt een vertolking van het Brabant Remembers verhaal dat past bij uw gemeente ontwikkelen. We kunnen u hierbij inspireren: Kunstenaar Rocco Verdult heeft diverse toolkits ontwikkeld die door een gemeente in samenwerking met lokale initiatiefnemers uitgewerkt kunnen worden. Uiteraard horen wij het ook graag als u een eigen initiatief heeft, wij gaan dan graag in gesprek om te kijken hoe de samenwerking vorm gegeven kan worden. Ook kunnen wij financiële ondersteuning bieden. Initiatieven kunnen hiervoor meedoen aan de call for proposal.
Wie bepaalt of mijn initiatief aan mag sluiten bij Brabant Remembers?

Brabant Remembers heeft een onafhankelijke Raad van Advies aangesteld die bepalen welke initiatieven voldoen aan de selectiecriteria voor Brabant Remembers projecten. Zij maken een voorselectie van de aanvragen en brengen hierover advies uit aan het bestuur. Het bestuur besluit daarna welke initiatieven aansluiten bij de campagne Brabant Remembers

Kan ik financiering voor mijn project aanvragen bij Brabant Remembers?
Het is mogelijk om financiering aan te vragen voor uw project. In augustus 2018 start de eerste inschrijfronde voor de call-for-proposal. Initiatiefnemers kunnen dan voor hun initiatief een bijdrage vragen die getoetst wordt door de Brabant Remembers. Kijk voor de criteria waar de aanvragen op getoetst worden op onze website
Wie bepaalt wie financiering ontvangt voor zijn/haar initiatief vanuit Brabant Remembers?

Brabant Remembers heeft een onafhankelijke Raad van Advies aangesteld die bepalen welke initiatieven voldoen aan de selectiecriteria voor Brabant Remembers projecten. Zij maken een voorselectie van de aanvragen en brengen hierover advies uit aan het bestuur. Het bestuur besluit daarna welke initiatieven aansluiten bij het programma van Brabant Remembers en passen binnen de campagne Brabant Remembers.

Overig

Hoe gaan jullie om met de gevoeligheid van het WO2 thema?
Brabant Remembers gaat om het vertellen van menselijke verhalen in de context van de WOII-thema’s op authentieke locaties in Noord-Brabant waarbij een levens veranderd moment of dilemma centraal staat. Hierbij betrachten wij de groots mogelijke zorgvuldigheid. Wij hebben getracht alle rechthebbende van foto, video, tekst en informatie te achterhalen en te informeren. Indien wij in gebreke zijn gebleven bieden wij voor als dan onze excuses aan en vertrouwen wij er op dat u ons hierover informeert via info@brabantremembers.com.
Gaat marketing en persoonlijke verhalen wel samen? Hoe pakken jullie dit respectvol aan?
Door het vertellen van de persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog willen wij juist mensen betrekken bij het WOII thema. Door te focussen op de dilemma’s en emoties willen wij de verschillende perspectieven van de oorlog doorvertellen en hierbij een link leggen naar het nu. Via deze weg zorgen wij dat ook de jongere generaties stilstaan bij het WOII-erfgoed, zodat zij de impact kunnen voelen. Met de campagne Brabant Remembers willen wij een (inter-)nationale doelgroep bereiken en naar Brabant halen om deze persoonlijke verhalen ook met hun te delen.
Eerst communiceerden jullie overal Crossroads Brabant ’40-’45 en nu ineens Brabant Remembers, hoe zit dat?
Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 heeft het concept Crossroads Brabant ’40-’45 ontwikkeld. Dit concept zal met de campagne Brabant Remembers verder uitgedragen worden. De stichting is lead partner van de Europese campagne Europe Remembers, met de campagne Brabant Remembers wordt hierbij aangesloten om een nog groter publiek te bereiken. Kortom, Brabant Remembers is de campagnetitel waarmee we het brede publiek laten weten dat we er zijn en is tijdelijk. Crossroads is de naam van het concept en van de stichting en is permanent.