Educatie

Brabant Remembers krijgt regelmatig de vraag naar educatieve programma’s/ materialen over de Tweede Wereldoorlog. Brabant Remembers ontwikkelt zelf geen educatiepakketten omdat deze inhoudelijke kennis bij onze partners en andere (lokale) partijen ligt. Daarom verwijzen wij je -hieronder- graag door naar het beschikbare (Brabantse) WOII educatieaanbod.

 

Wil je zelf meer informatie over de mogelijkheden van Brabant Remembers? Stel je vraag in een e-mail gericht aan info@brabantremembers.com of bel tijdens kantooruren met 013-303 03 90.

Klassenfoto uit het verhaal: Gegijzeld in bossen vol munitie

De Slag om de Schelde op school: V

Onder de titel V. is er een speciaal educatiepakket rondom de Slag om de Schelde ontwikkeld bestemd voor de bovenbouw van vmbo, havo en vwo. Het educatief materiaal bestaat onder andere uit een magazine en een website met interactieve opdrachten voor de leerlingen. De inhoud is te verdelen in drie thema’s: Vechten, Vrede en Vrijheid.

Aan de hand van fragmenten uit de film en interviews met cast en crew, maakt V. de verbinding tussen De Slag om de Schelde en actuele thema’s die ook in vakken als maatschappijleer en geschiedenis aan bod komen. Denk aan de dunne scheidslijn tussen goed en fout, vrijheid versus onvrijheid en het belang van grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting.

Het educatiepakket wordt gratis aangeboden en is tegen verzendkosten te bestellen. Kijk voor meer informatie op www.vechtenvredevrijheid.nl

Escape The Kazemat | 75 Jaar Bevrijding

Escape The Kazemat is een mobiele educatieve escape room speciaal ontwikkeld voor de herdenking van de 75 jaar vrijheid. Het spel neemt kinderen mee in een reis door de Tweede Wereldoorlog, waar zij spelenderwijs leren wat de oorlog inhield en wat er gebeurd is. Kinderen uit de bovenbouw maken kennis met drie verhalen, op drie verschillende momenten in de oorlog. De verhalen bestaan uit ‘Geronk in de nacht’, ‘Een verraderlijke moord’ en ‘Jullie zijn vrij!’, Nederlandse verhalen afkomstig van Brabant Remembers. De escape room daagt de kinderen uit om echte speurders te worden en gaan ervaren hoe ze vroeger leefde in tijden van oorlog.

In de huid van mijn Poolse opa

Wat te doen als je als leerkracht iets wilt doen met 75 jaar bevrijding, maar dat lastig vindt in deze tijden van Corona en thuisonderwijs? Dan kan de website www.mijnpoolseopa.com een oplossing bieden!

In de videoserie “mijn Poolse opa”, kruipt kleinzoon Koen van Groesen in de huid van zijn Poolse opa om te ervaren hoe hij de oorlog heeft meegemaakt. Door een groep enthousiaste leraren en studenten is de serie aangevuld tot een volwaardige lesmethode voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Gratis en volgens de richtlijnen van de onderwijsinspectie. Bekijk hiernaast de korte uitleg van Koen en zijn zoon Toby (10 jaar, groep 7). 

Bezoek www.mijnpoolseopa.com voor meer informatie!

‘Vrijheid Verbindt’
Een educatieve impuls voor 75 jaar Vrijheid

In november 2018 heeft Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de periode 2019-2020 geld beschikbaar gesteld voor educatieprojecten over de Tweede Wereldoorlog. Op deze website zijn vind je de 24 geselecteerde projecten die maken deel uit van het Nationaal educatief project Vrijheid Verbindt.

Na de oorlog – Live online gastlessen

Kun je een persoonlijk verhaal ook d.m.v. videobellen overbrengen? Ja, maar niet in de originele vorm van een fysieke gastles. Hiervoor heeft ‘Na de oorlog’ een nieuw onderwijskundig concept ontwikkeld, waarbij ze de studio zijn ingegaan om videoclips op te nemen. Dit wordt afgewisseld met live vertellen, foto’s, documenten, authentieke films en veel interactie met leerlingen in de vorm van dilemma’s, vragen enz. Kortom: een organisch geheel! En dit wordt heel goed ontvangen. Ze hebben afgelopen schooljaar ruim 50 live online gastlessen gegeven.

Nationaal Monument Kamp Vught

In 2017 bezochten bijna 1500 groepen scholieren Nationaal Monument Kamp Vught voor een rondleiding.

Voor alle educatieve programma’s en tarieven, zie de website. Docenten kunnen een rondleiding reserveren vanaf juni voor schooljaar 2019/2020 via de kalender.  

Scholen boeken een rondleiding en voorbereidend lespakket in één. Het lespakket heet ‘Kamp Vught in de klas’ en is beschikbaar op verschillende niveaus:

Bekijk de trailer van ‘Kamp Vught in de klas’ met voice-over van Jeroen Krabbé

Met een klas kunt je ons alléén op afspraak bezoeken. Het geven van rondleidingen is alleen toegestaan voor officieel erkende rondleiders van NM Kamp Vught.

Biesbosch onder vuur

Eind 1944 was het zuiden van de Biesbosch bevrijd terwijl de rest van het gebied nog bezet was.

Het educatieve programma Biesbosch onder vuur vertelt het verhaal van Frank, die in het bezette Werkendam woont. Hij waagt de overtocht naar het bevrijde Drimmelen om medicijnen te halen voor zijn zieke zus. Diep in de nacht trekt hij met een kano door de Biesbosch, terwijl de Duitse soldaten overal op de loer liggen. Hij komt in aanraking met de Liniecrossers die vaker de oversteek gemaakt hebben.

Lesbrief Biesbosch onder Vuur – Leerlingenblad

Lesbrief Biesbosch onder Vuur – Docentenblad

Neem voor meer informatie contact op met het Biesbosch MuseumEiland.

Liberation Route Europe

Voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs (10-12 jaar) en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (12-14 jaar) zijn lesbrieven beschikbaar. De Liberation Route-lesbrieven sluiten aan op het landelijke verhaal over de Tweede Wereldoorlog met lokale verhalen over de oorlog en de bevrijding. De leerlingen ervaren hoe lastig het is om in oorlogstijd keuzes te maken. Met behulp van verschillende lesvormen formuleren ze hun mening over de waarde en de prijs van vrijheid.

Iedere lesbrief bestaat uit vier lessen. De eerste les is een algemene les over de Tweede Wereldoorlog. De tweede les bestaat uit een bezoek aan een museum; De derde les zoomt in op één van de luisterplekken en handelt over datgene wat er in de directe omgeving van de leerling gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog. De vierde les is facultatief, de opzet ervan verschilt per lespakket.

Kijk voor de lesbrieven en meer informatie op de website van Liberation Route Europe.

Bekijk vrijheidscolleges online

Als je toch de tijd hebt, kijk dan vrijheidscolleges van andere jaren terug op het YouTube-kanaal van De Vrijheidscolleges!
De Vrijheidscolleges zijn een serie lezingen waarin sprekers ingaan op de in 1941 door Franklin D. Roosevelt geformuleerde Four Freedoms: Vrijheid van Meningsuiting, Vrijheid van Religie, Vrijwaring van Angst en Vrijwaring van Gebrek. De colleges worden gegeven in samenwerking met bijna alle Bevrijdingsfestivals in Nederland.

Blik op Vrijheid

Met het educatieve programma van ’Blik op Vrijheid’ leven leerlingen mee met de verhalen van deze hoofdpersonen. Hoe voelt het om als kleine jongen je stad verwoest aan te treffen en onder te moeten duiken in een andere stad? En wat doet het met je als je je in een nieuw land moet melden bij de politie als vluchteling? Met deze en vele andere vragen gaan leerlingen aan de slag na het zien van de 6 filmportretten van Teun Jordaan (1940), Otto Szauer(1956), Benito Sanchez en Coty Salazar (1976), Ziba Nilian (1994), Abdel Tarakji (2012) en Sham Hassan (2016). De kijkwijzer en bijbehorende vragen staan beschreven in het eerste deel van de educatieve handleiding.

Meer informatie op de website van Stichting Zora

Schoolprogramma ‘Wij Herdenken en Vieren’ – Tilburg

Met het schoolprogramma ‘Wij Herdenken en Vieren’ maken leerlingen uit groep 7 of 8 op verschillende manieren kennis met WOII gericht op lokale geschiedenis. Het gratis erfgoedboekje met stickers én een gastlezing vooraf is een onderdeel van het programma en uitgevoerd wordt door Stadsmuseum Tilburg. Alle scholen in gemeente Tilburg kunnen zich aanmelden voor de dit educatieve programma via: sandra.van.dam@stadsmuseumtilburg.nl