Doel van de Stilllevens

De Stilllevens worden ontwikkeld met twee doelen in het achterhoofd:

  1. Om in de gemeenten het bewustzijn over de lokale WOII-geschiedenis te versterken,door alle gemeenten het eigen verhaal in maquette vorm aan te bieden

De Stilllevens laten één van de verhalen van het Brabantse leven zien in de Brabantse gemeenten. Iedere gemeente krijgt een maquette van het eigen Brabant Remembers verhaal. Deze maquette dient vervolgens als inspiratie voor bijvoorbeeld onderwijs, heemkunde en kunstenaars om de maquette een plek te geven en te vertalen naar andere uitingsvormen. Dit met het doel het Brabant Remembers verhaal te laden en extra inspiratie en bewustwording te bieden. In dit document biedt Brabant Remembers verschillende voorbeelden hoe de Stilllevens ingezet kunnen worden in de gemeenten.

Eind april organiseerde Brabant Remembers het Stillleven openingsevent waar de burgemeesters van 5 gemeenten aanwezig zijn om het eigen Stillleven te onthullen en in ontvangst te nemen. Onder het genot van een vrijheidsmaaltijd werd een inspirerende sessie georganiseerd waar de mogelijkheden van de Stilllevens nog eens uit de doeken worden gedaan. 

2. Om regionaal en landelijk de levensveranderende verhalen op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier onder de aandacht te brengen via een expositie van alle werken op één locatie.

Eind oktober 2019 worden de 75 Stilllevens weer bijeengebracht in een bijzondere expositie, voorafgegaan door een campagne. Zo zien we bijvoorbeeld een dansgroep uit ’s-Hertogenbosch de maquette van Roosje Glaser (die danste met de vijand zoals het verhaal vertelt) door de straten van ’s-Hertogenbosch dragen. Een oude dame, die het verhaal van haar vader vertelde, zien we zijn Stillleven op haar rollator door de straten van haar dorp zachtjes duwen. En tenslotte zien we een meisje van 18 het verhaal van Mientje, een verzetsstrijdster van 18, trots door de starten van Bergen op Zoom dragen. Samen laten deze beelden zien dat de verhalen van generatie op generatie worden overgedragen, vandaag nog steeds actueel zijn, en samen komen in één grote expositie. 

Van breed draagvlak op lokaal niveau gaan we naar provinciale en nationale bekendheid. De expositie is van de hand van social designer en kunstenaar Rocco Verdult en is zowel artistiek als in uitvoering van hoogstaande kwaliteit. Na het zien van de Stilllevens gaat de bezoeker een aantal beeldende scènes onthouden. Dit kan hij/zij doen vanwege de vorm of inhoud maar vooral door vorming van eigen interpretatie, herkenning of mening en deze door te vertellen aan vrienden, familie of in de kroeg. Door deze beeldende vorm van de geschiedenis uiteindelijke ook te laten reizen als expositie en op diverse plekken in de provincie, Nederland of zelfs Europa op te stellen willen we het bereik van de menselijke oorlogsverhalen vergroten en daarmee het besef van vrijheid waarborgen.

Stillleven in de gemeente

De Stilllevens maken onderdeel uit van een groter geheel, waarmee de verhalen van Brabant Remembers onderling verbonden worden. Maar de Stilllevens worden ook lokaal ingezet om bijvoorbeeld mensen onderling te verbinden, een actueel thema aan de orde te stellen en het gesprek op gang te brengen. We willen je graag inspireren met ideeën om zelf met mensen uit jouw gemeente aan de slag te gaan waar bij het Stillleven als vertrekpunt kan dienen.

Praktische informatie over Stillleven

  • Op onze website is een overzicht beschikbaar wanneer welk Stillleven beschikbaar is. Laat ons weten per wanneer jullie gemeente de Stillleven wil ontvangen, vanaf het moment dat deze beschikbaar is.
  • De afmeting van de Stilllevens is 40 x 40 cm. De sokkel is 45 x 45 cm en 180 cm hoog. Daar omheen is een paar meter loopruimte nodig om met meerdere mensen gelijk het Stillleven te bekijken.
  • Tussen Brabant Remembers en de gemeente wordt er een bruikleenovereenkomst opgesteld waarin zaken als onderhoud, transport en reparaties worden afgestemd.