Call for Proposal

Middels deze ‘call for proposal’ (onze oproep om voorstellen in te dienen) is het mogelijk om een subsidie voor uw project aan te vragen. Met het Nationaal fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) en de provincie Noord-Brabant is afgesproken dat alle subsidieverzoeken via Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 (de organisatie achter Brabant Remembers) lopen.

Doel en doelgroep van deze call for proposal

Brabant Remembers, de provincie Noord-Brabant en het vfonds wil de impact van de Tweede Wereldoorlog overdragen, tastbaar en invoelbaar maken en zo ook de jongeren (18- 32 jaar) en de nieuwere generaties (zij met ouders die niet in Nederland zijn geboren) bereiken. Dit doet zij door een innovatief cultureel programma te ontwikkelen en te stimuleren met als basis een van de 75 persoonlijke levens veranderende verhalen. Zodat nu en op de lange termijn de gedachtevorming en inspanning voor de instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en de internationale rechtsstaat blijvend wordt gestimuleerd.

Indienen

Belangstellenden kunnen een voorstel indienen dat overeenkomt met het thema en met de gestelde voorwaarden van deze call for proposal. Deze voorwaarden zijn te vinden via onderstaande knop.

Correspondeert de aanvraag met de gestelde richtlijnen dan kun je de aanvraag bij ons indienen.

De einddatum van onze call for proposal was 31 december 2018


De termijn voor de eerste ronde van de call for proposal is gesloten. 

Heb je een aanvraag ingediend? Dit is de procedure die de aanvragen nu doorlopen:

  1. De aanvraag wordt gecontroleerd op volledigheid en er wordt gekeken of de aanvraag valt binnen de uitsluitingscriteria. Valt de aanvraag binnen de uitsluitingscriteria dan krijg je van ons in de maand januari bericht dat je aanvraag niet in behandeling genomen kan worden. Is jouw aanvraag niet volledig, dan volgt na toetsing, de vraag of je de aanvraag volledig wilt maken.
  2. Volgens de gestelde criteria wordt de aanvraag beoordeeld door een onafhankelijke Raad van Advies. Zij beoordelen en geven advies aan vfonds.
  3. vfonds behandelt de aanvragen op 14 februari.

 

Bericht vanuit vfonds (Nieuwsbrief 01-03-2019)

“Door het grote aantal aanvragen uit met name de zuidelijke provincies wordt de lijst van toekenningen uit de 1e ronde van 2019 voor eind maart in een aparte nieuwsbrief bekend gemaakt.”


 

Uitslag 

Brabant Remembers heeft maar liefst 90 aanmeldingen ontvangen voor de ‘call for proposal’ (aanvraag voor financiële bijdrage). Na beoordeling door onze onafhankelijke Raad van Advies en het vfonds ontvangen 26 organisaties een financiële bijdrage om hun aangemelde projecten te realiseren.

Brabant Remembers, de provincie Noord-Brabant en het vfonds wenst de organisaties veel succes bij het organisatie van de projecten. 

NB verdere afhandeling wordt verzorgd door vfonds.