Call for Proposal

Middels deze ‘call for proposal’ (onze oproep om voorstellen in te dienen) is het mogelijk om een subsidie voor uw project aan te vragen. Met het Nationaal fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) en de provincie Noord-Brabant is afgesproken dat alle subsidieverzoeken via de Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 (de organisatie achter Brabant Remembers) lopen. 

Doel en doelgroep van deze call for proposal

Brabant Remembers, de provincie Noord-Brabant en het vfonds wil de impact van de Tweede Wereldoorlog overdragen, tastbaar en invoelbaar maken en zo ook de jongeren (18- 32 jaar) en de nieuwere generaties (zij met ouders die niet in Nederland zijn geboren) bereiken. Dit doet zij door een innovatief cultureel programma te ontwikkelen en te stimuleren met als basis een van de 75 persoonlijke levens veranderende verhalen. Zodat nu en op de lange termijn de gedachtevorming en inspanning voor de instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en de internationale rechtsstaat blijvend wordt gestimuleerd.

Indienen

Belangstellenden kunnen een voorstel indienen dat overeenkomt met het thema en met de gestelde voorwaarden van deze call for proposal. Deze voorwaarden zijn te vinden via onderstaande knop.

Correspondeert de aanvraag met de gestelde richtlijnen dan kun je de aanvraag bij ons indienen. De datum vanaf wanneer de aanvraag kunt indienen en het indienformulier worden zo spoedig gecommuniceerd op deze pagina.  

De einddatum van onze call for proposal wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.