Biesbosch 75 jaar bevrijd

 

De Biesbosch was, met een getijdenverschil van twee meter, tijdens de oorlog een plek waar men zich onopgemerkt kon verstoppen of verplaatsen. Vanaf november 1944 lag de Biesbosch tussen het bevrijde zuiden en de nog bezette rest van Nederland. Een groep van 21 mensen maakte in deze periode nachtelijke crossings door de Biesbosch. Van bezet gebied smokkelden ze berichten, goederen en zelfs personen naar bevrijd gebied. Deze groep heette later de line-crossers. Het waren gevaarlijke tochten, die vaak werden afgelegd in kleine bootjes. De zware weersomstandigheden maakten de crossings moeilijk. Ook was er constante dreiging om betrapt te worden en door Duitsers gevangen genomen te worden

Crossings in de Biesbosch

 

De laatste oorlogswinter

Vanaf november 1944 was Nederland verdeeld in een bevrijd en bezet gebied. Daartussen lag water en land, het doolhof van de Biesbosch. Onbegaanbaar voor iedereen die dit gebied niet kende. Er komt, dwars door dat doolhof van vaargeulen en kreken, een verbinding tot stand. Dit is het begin van de crossings. Er ontstonden twee crossroutes (Crossen: oversteken, overvaren, door de vijandelijke linies gaan), waarlangs zich al snel een regelmatige dienst ontwikkelde, de Militaire Koeriersweg.
 

Gevaarlijke tochten

Vaak waren de ongeveer 21 mensen 4 nachten per week in touw met deze gevaarlijk tochten, waarbij de kans op ontdekking door de Duitsers groot was. Niet elke crossing is gelukt en soms was men genoodzaakt terug te keren. De overtochten per roeikano of roeiboot vonden plaats in maanloze nachten. Liefst bij slecht zicht en weer om de kans op ontdekking tegen te gaan. Ondanks alle tegenslagen en gevaren (Duitse mitrailleurposten langs de route, patrouillevaartuigen, wind en regen, sneeuw, mist of storm) hield de crossline tot het einde van de oorlog stand.

Eén van de crossings-boten, bemand door P. v.d. Hoek (voorin) en A. de Keizer bij de voormalige haveningang van Drimmelen. Bron: Biesbosch MuseumEiland 

Brabant Remembers Biesbosch verhalen

Biesbosch MuseumEiland

Op 18 juli 2016 is het Biesbosch MuseumEiland geopend voor het publiek. Het eiland is vergraven tot een ondiepe kreek omringd door een ‘dijk’ waar de mogelijkheid bestaat voor kinderen om te spelen en dammen te bouwen in de ‘Biesbosch Beleving’. De kreek is zo gemodelleerd dat variaties in de waterstand tot merkbare verschillen in het park leiden. Mede hierdoor komt er een grote diversiteit aan waterminnende plantensoorten en fauna in het park.

Er is een rondwandeling via een verhard pad van ongeveer 500 meter. Het pad loopt over de ringdijk waardoor telkens andere zichtrelaties ontstaan met de prachtige omgeving en de meanderende kreek. Het pad ligt op +2 meter NAP. Het zal hoogstens enkele dagen per jaar onder water lopen en is dan niet toegankelijk. De rest van het jaar biedt het pad zicht op het eiland dat onder invloed van de wisselende waterstanden telkens van gedaante verandert. Langs het pad staan bankjes.

Een belangrijk onderdeel van het museumeiland is de ‘Biesbosch Beleving’. Dit schaalmodel van de Biesbosch met polders, dijken en stromen, maakt de waterhuishoudkundige werking en het belang van dit gebied inzichtelijk. Met een cyclus van 45 minuten, verandert de waterstand van ‘extreem laag’ tot ‘extreem hoog’ en weer terug naar ‘extreem laag’.
De ‘Biesbosch Beleving’ is een educatiemiddel waar kinderen spelenderwijs kennis kunnen maken met eb en vloed door schuifjes en sluisjes open of dicht te maken. Neem een handdoek mee want er mag gewoon door het water heen worden gelopen of in worden gespeeld. Vanuit de expositieruimte en het naastliggende terras is er zicht op deze waterbeleving. De bezoeker heeft vanuit het museum een mooi uitzicht op de Biesbosch Beleving, zodat de gevolgen van de verschillende waterstanden goed kunnen worden waargenomen.

Expositie Biesbosch 75 jaar bevrijd

Thematentoonstelling over de belangrijke rol die de Biesbosch als frontgebied had bij de bevrijding van Nederland. Gelegen tussen de grote rivieren is de Biesbosch een soort van niemandsland waar de Duitsers zich niet waagden. Het gebied is eerst een belangrijke onderduik plaats voor binnenvaartschepen, later verstoppen zich honderden mensen in de grienden van de Biesbosch om aan de Arbeitseinsatz te ontkomen. Op twee binnenvaartschepen worden Duitse soldaten gevangen gehouden. In de laatste 6 maanden van de Tweede Wereldoorlog vinden de zogenaamde linie-crossings, tussen het eind 1944 bevrijde zuiden van Nederland en het nog bezette gebied boven de rivier de Amer, plaats.

De tentoonstelling ‘Biesbosch 75 jaar bevrijd’ is van 14 december 2019 tot en met mei 2020 te zien in het Biesbosch Museum. U betaalt naast het normale tarief voor een museumkaartje geen extra kosten voor deze tentoonstelling.