LEAVE ME ALONE NOW

Location
Museum Overloon

Author
Jack Didden

Theme
Battle 1944

In 1940 George Eardley from Congleton was conscripted and in July 1944 he joined the Shropshire Regiment. He received his first award, the Military Medal the following month. But George was really an unlikely hero: not big and strong. “He was no daredevil”, according to his father. He had worked at a printing company before the war, was married and had three children.

The reluctant hero

On 15 October 1944 his battalion, the 4th battalion of the King’s Own Shropshire Light Infantry advanced towards the Nijmegen – Venlo railway line. The attack became stranded in an orchard close to the target during the afternoon. German machine guns fired continuously while the Shropshires were stranded on open ground. That’s when sergeant George Eardley went into action.

In an act of apparent suicide, Eardley stood up. Firing his sten gun and throwing grenades, he succeeded in disabling German machine gun posts three times without any cover. Four of his comrades were injured. His actions earned him the Victoria Cross.

The highest award

The Victoria Cross is Britain’s highest bravery award. It was initiated by Queen Victoria in 1856 and was awarded only 61 times to the British Army during the Second World War, mostly posthumously. Ten were awarded for action in the Netherlands, one of which was Eardley’s battle in North Brabant. However, the medal is not awarded instantly as all superior authorities – right up to the British monarch – have to give their approval.

On 2 January 1945 his wife received a telegram informing her that her husband had received the highest military award. Eardley arrived back a few days later and was reunited with his family. He was received like a hero. There were parties in which even film stars appeared. A month later he was handed the Victoria Cross by King George VI, who confided in him that he was happy to be able, finally, to award this medal to a living soldier

Post-traumatic stress syndrome?

Then something seemed to happen to Eardley’s mind. He started fantasising. He claimed to have captured the highest German military officer on Walcheren, General Daser, which was clearly not true. He also wore the so-called Italy Star although he never served in Italy. His biggest claim was that he had taken General Rommel, the famous Desert Fox, prisoner in Libya but that he had escaped! And all of this without setting foot in Africa.

He left the army in 1950. Within a few months he separated from his wife and alienated himself from his three children. He remarried, left Congleton and took a job with Rolls Royce. In a road accident in 1964 his second wife was killed and part of his left leg had to be amputated. When his sons visited him in hospital he told them, ‘It’s fine that you came, but you can leave me alone now.’ Five months later Eardley married for the third time and in the summer of 1991 me moved back to Congleton without telling his children. He died a few months later.

A lonely farewell

On 11 September 1991 George Eardley’s children received a telephone call from their aunt. ‘Have you read the death notices in the newspaper?’ The children hadn’t. ‘Your father has died.’ They hadn’t spoken to him for more than 20 years.

The church was almost empty for his funeral, a stark contrast to the tumultuous reception in his home town in 1944. Many people in the town could not forget how he had abandoned his family. Two of the sons had in turn forgiven their father. After his death they committed themselves to his remembrance and in 2004 a life-size bronze statue of Eardley was unveiled in Congleton.

PHOTO
The Victoria Cross of George Eardley.

PARTNERS

LAAT ME NU MAAR WEER MET RUST

Locatie
Museum Overloon

Schrijver
Jack Didden

In 1940 ging George Eardley uit Congleton in dienst. In juli 1944 kwam hij bij het Shropshire regiment terecht. De volgende maand al kreeg hij een onderscheiding, de Military Medal. Maar George was eigenlijk een onwaarschijnlijke held: niet groot of sterk. “Een echte waaghals was hij niet”, volgens zijn vader. Voor de oorlog had hij een baantje op een drukkerij. Hij was getrouwd en had drie kinderen.

Held tegen wil en dank

Op 15 oktober 1944 rukte zijn bataljon, het 4de bataljon van de King’s Own Shropshire Light Infantry op naar de spoorlijn Nijmegen – Venlo. De aanval loopt halverwege de middag vast in een boomgaard vlakbij het einddoel. Duitse mitrailleurs ratelen onafgebroken en de Shropshires liggen vast in het open terrein. Dan komt sergeant George Eardley in actie. Hoewel het zelfmoord lijkt, staat Eardley toch op. Vurend met zijn stengun en handgranaten gooiend, slaagt hij erin tot drie keer toe, zonder enige dekking, een Duitse mitrailleurpost uit te schakelen. Vier van zijn kameraden raken gewond. Deze acties leveren hem het Victoria Cross op.

 

De hoogste onderscheiding

Het Victoria Cross is de hoogste Britse dapperheidsonderscheiding, ingesteld door koningin Victoria in 1856 en tijdens de Tweede Wereldoorlog slechts 61 keer uitgereikt aan militairen van de Britse landmacht, meestal postuum. Voor acties in Nederland zijn het er tien, waarvan één, die van Eardley, voor de strijd in Noord-Brabant. De onderscheiding wordt overigens niet meteen toegekend want eerst moeten alle superieuren – tot aan de Britse vorst toe – hun goed­keuring hechten aan het voorstel.

Op 2 januari 1945 krijgt de echtgenote een telegram dat haar echtgenoot de hoogste militaire onderscheiding heeft gekregen. Een paar dagen later arriveert Eardley zelf en wordt hij herenigd met zijn gezin. Hij wordt ingehaald als een held. Er zijn feestjes waarop zelfs filmsterren zich laten zien. Een maand later krijgt hij het Victoria Cross uit handen van koning George VI zelf die hem toevertrouwt dat hij blij is eindelijk weer eens deze onderscheiding aan een levende militair uit te kunnen reiken.

 

Posttraumatisch stress syndroom?

Dan lijkt er iets te gebeuren in het hoofd van Eardley. Hij slaat aan het fantaseren. Zo beweert hij dat hij de hoogste Duitse militair op Walcheren, generaal Daser, gevangen heeft genomen, wat helemaal niet waar is. Ook draagt hij de zogenaamde Italy Star, hoewel hij nooit in Italië heeft gediend. Het sterkste verhaal dat hij opdist, is dat hij generaal Rommel, de beroemde Woestijnvos, in Libië gevangen had genomen, maar dat deze wist te ontsnappen! En dat terwijl hij nooit in Afrika is geweest.

In 1950 verlaat hij het leger. Binnen enkele maanden scheidt hij van zijn vrouw en begint de vervreemding van zijn drie kinderen. Hij hertrouwt, verlaat Congleton en krijgt een baan bij Rolls Royce. Bij een verkeersongeluk in 1964 komt zijn tweede vrouw om het leven en moet er een deel van zijn nlinkerbeen worden afgezet. Als zijn zoons hem opzoeken in het ziekenhuis zegt hij, ‘Fijn dat jullie zijn geweest, maar laat me nu maar weer met rust.’ Na vijf maanden trouwt Eardley voor de derde keer. In de zomer 1991 verhuist hij terug naar Congleton, zonder zijn kinderen te informeren. Hij overlijdt een paar maanden later.

 

Een eenzaam afscheid

Op 11 september 1991 kregen de kinderen van George Eardley een telefoontje van hun tante. ‘Hebben jullie de rouwadvertenties in de krant al gezien?’ De kinderen antwoordden ontkennend. ‘Jullie vader is overleden.’ Ze hadden hun vader toen al meer dan twintig jaar niet gesproken.

Bij zijn uitvaart was de kerk bijna leeg, een schril contrast met de tumultueuze ontvangst in zijn geboortestad in 1944. Velen in de stad leken het verlaten van zijn gezin niet te zijn vergeten. Zijn twee zoons hebben op hun beurt hun vader wel vergeven. Na zijn dood zetten zij zich in voor zijn eerherstel en in 2004 werd in Congleton een levensgroot bronzen beeld van Eardley onthuld.

Historisch kader Oorlogsmonumenten
Al tijdens de oorlog werden er oorlogsmonumenten opgericht om oorlogsslachtoffers te herdenken. Sommige monumenten van voor de oorlog kregen pas na de oorlog een herdenkingsfunctie. De meeste oorlogsmonumenten zijn in de periode vlak na de oorlog onthuld. Bij veel monumenten wordt er ieder jaar een herdenking gehouden, om stil te staan bij de oorlogsslachtoffers. In Nederland waren er in 2016 3.802 oorlogsmonumenten, daarvan stonden er 465 in de provincie Noord-Brabant.

Lees hier meer over de oorlogsmonumenten: https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten

Bronnen:

Historisch kader Oorlogsbegraafplaatsen
In Nederland en Noord-Brabant ligt een groot aantal oorlogsgraven. Deze liggen vaak op speciale oorlogsbegraafplaatsen. Naast Nederlandse slachtoffers liggen hier ook gesneuvelde militairen uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, Polen en Duitsland. In Noord-Brabant zijn er in verschillende steden oorlogsbegraafplaatsen, zoals in Overloon, Bergen op Zoom en Breda. In deze laatste plaats liggen 163 Poolse soldaten die sneuvelden tijdens de bevrijding van West-Europa.

Lees hier meer over de oorlogsbegraafplaatsen: https://www.tweedewereldoorlog.nl/gedenkplekken/oorlogsbegraafplaatsen/

Bronnen:

FOTO
Het Victoria Cross van George Eardley.

SAMENWERKENDE PARTNERS