AN ODYSSEY THROUGH NORTH BRABANT

Location
Halsteren

Author
Jack Didden

His name was Werner Klemke. He got his baptism of fire at the front line in North Brabant. Just like every other German in the Third Reich, Klemke was called up for military service. He was stationed in the Luftwaffe in the occupied Netherlands, more particularly at the air defences in the Gooi. Klemke had significant graphic skills and in the Erasmus bookshop in Amsterdam he made contact with the Dutch resistance and, together with a friend he helped to forge papers. He risked his own life to rescue a Jewish family, and then the two German soldiers helped the family save hundreds of other Jews from deportation.

Baptism of fire

As if this illegal work was not risky enough, in September 1944 Klemke and Gerhardt suddenly had to move to the front which by this time had reached the Netherlands. He wrote a humorous report about this odyssey through the province by writing the diary of a fictitious Lieutenant Ferdinand Vogel, which the reader immediately recognises as Klemke himself.

At that time Werner Klemke was serving as a staff member in the 16th Battalion of the Fallschirm Panzer-Ersatz und Ausbildungs-Regiment Hermann Göring. This  regiment was a training unit and comprised six 88 mm cannons which were really intended to shoot down aircraft but which were also very effective against ground targets. They set off on 10 September, first to Udenhout and then to the front near Ten Aard where the Scots had crossed over the Maas-Schelde Canal. Hermann Göring’s men were assigned to General Chill’s unit and this is where Klemke received his baptism of fire. The Scots were driven back and from that moment, the Kampfgruppe Chill was stationed anywhere in Brabant where a crisis threatened.

Church tower specialists

On 23 September the German High Command decided for a second time to attack the allied area around Veghel and split it in two. This was also a job for Chill, and it was the final blow for Operation Market Garden. The 16th Battalion reduced the church tower in Eerde to rubble so the allied observers could not locate it. From then on shooting down towers became their speciality. Klemke, alias Ferdinand, named his unit with irreverent humour as the ‘Kirchturmespezialisten’ (Church tower specialists).

Shortly afterwards the battle moved on. From then on the Kampfgruppe, so also the brigade criss-crossed Brabant, described humorously by Klemke as ‘Vorwärt nach rückwärts’ (forwards and backwards). By the beginning of October they had reached Woensdrecht. Klemke’s battalion lived up to its name again. This time Our Lady of the Ascension Church in Hoogerheide was the target.

Final agreement

At the end of October the 2nd British Army Forces attacked the entire front line in North Brabant. A German retreat was inevitable. Kampfgruppe Chill retreated north of the Zoom. The Quirinus Church in Halsteren came under fire from the 16th Brigade. After that they retreated over the River Mark and fired on towers and church buildings in Oudenbosch. The inevitable retreat across the Hollands Diep river took place on 3 November. In German reports this was invariably referred to as the River Waal, hence Klemke’s joking reference to a Wal (whale). Klemke’s experiences as a soldier in the front line were over. His battalion continued on to Naaldwijk, a long way from the front and which once again took on air defences. It was there that Klemke finally saw surrender in 1945.

 

Famous

His experiences on the front inspired the artist Klemke to write a unique diary, which ended on Christmas Eve 1944. After the Second World War he became East Germany’s most famous graphic  designer and illustrator. His works are still on display in German museums and a park has been named after him in Berlin.

PHOTO
Left: A joke about the shooting of Eerde’s church
Right: Klemke alias Vogel
Source: Jack Didden

PARTNERS

EEN ODYSSEE DOOR NOORD-BRABANT

Locatie
Halsteren

Schrijver
Jack Didden

Zijn naam was Werner Klemke. Zijn vuurdoop aan het front kreeg hij in Noord Brabant. Net als iedere Duitser in het Derde Rijk moest ook Klemke in dienst. Hij kwam terecht bij de Luftwaffe in bezet Nederland, meer specifiek bij de luchtafweer in het Gooi. Klemke beschikte over een groot grafisch talent. Hij kwam in boekhandel Erasmus in Amsterdam in contact met het Nederlandse verzet en samen met een kameraad hielp hij papieren vervalsen. Met gevaar voor eigen leven, redden zij een Joodse familie. Daarna hielpen de twee Duitse militairen de familie om honderden andere Joden voor deportatie te behoeden.

Vuurdoop

Alsof dit illegale werk al niet riskant genoeg is, moeten Klemke en Gerhardt in september 1944 opeens naar het front dat intussen Nederland heeft bereikt. Van deze odyssee door de provincie maakt hij een humoristisch verslag. Het heeft de vorm van het dagboek van de fictieve luitenant Ferdinand Vogel, in wie de lezer onmiddellijk Klemke zelf herkent.

Werner Klemke is op dat moment ingedeeld bij de staf van de 16de Batterij van het Fallschirm Panzer-Ersatz und Aus­bildungs-Regiment Hermann Göring. Dit regiment is een opleidingseenheid. De batterij beschikt over zes kanonnen van het kaliber 8,8 cm die eigenlijk bedoeld zijn om vlieg­tuigen neer te schieten, maar ook zeer doeltreffend zijn tegen gronddoelen. Ze vertrekt op 10 september, eerst naar Udenhout en dan naar het front bij Ten Aard, waar Schotten het Maas-Scheldekanaal zijn overgestoken. Daar worden de Hermann Göring mannen ingedeeld bij de eenheid van generaal Chill en ondergaat Klemke zijn vuurdoop. De Schotten worden teruggedreven en vanaf dat moment wordt de Kampfgruppe Chill overal ingezet in Brabant waar een crisis dreigt.

 

Kerktoren specialisten

Op 23 september besluit het Duitse opperbevel voor de tweede keer een aanval te ondernemen om het geallieerde gebied ter hoogte van Veghel in tweeën te snijden. Chill klaart ook deze klus. Het is de genadeslag voor operatie Market Garden. De 16de Batterij schiet de kerktoren van Eerde in puin om geallieerde waarnemers het zicht te ont­nemen. Vanaf dat moment wordt het beschieten van torens hun specialiteit. Klemke alias Ferdinand noemt zijn eenheid dan ook met bijtende humor, ‘Kirchturmespezialisten’.

Kort daarop verplaatst de strijd zich. Vanaf dat moment trekt de Kampfgruppe, en dus de batterij, kris kras door Brabant, door Klemke humoristisch omschreven als ‘Vorwärt nach rückwärts’. Begin oktober zijn ze bij Woensdrecht. Klemke’s batterij doet zijn bijnaam opnieuw eer aan. Deze keer is de O.L.V. Hemelvaartkerk in Hoogerheide hunslachtoffer.

 

Slotakkoord

Over de volle breedte van het front in Noord-Brabant gaat het 2de Britse Leger eind oktober tot de aanval over. De Duitse terugtocht wordt onafwendbaar. De Kampfgruppe Chill trekt zich terug benoorden de Zoom. De 16de Batterij neemt twee dagen later de Sint Quirinuskerk in Halsteren onder vuur. Daarna trekt ze zich terug achter het riviertje de Mark en vuurt op torens van religieuze gebouwen in Oudenbosch. Op 3 november volgt de onvermijdelijke terugtocht over het Hollands Diep. In Duitse verslagen wordt die steevast aangeduid als Waal, vandaar Klemke’s getekende grapje over een Wal’ (= walvis). Klemke’s ervaring als front­soldaat zit erop. Zijn batterij trekt verder tot bij Naaldwijk, ver van het front en wordt weer luchtafweer. Daar maakt Klemke uiteindelijk de capitulatie in 1945 mee.

 

Beroemd

Zijn ervaringen aan het front inspireerde de kunstenaar Klemke tot het maken van een uniek dagboek, dat eindigt op kerstavond 1944. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij de beroemdste illustrator en grafisch ontwerper van de DDR. Zijn werk hangt tegenwoordig in Duitse musea en er is in Berlijn een park naar hem genoemd.

FOTO
Links: Een grapje over het beschieten van de kerk van Eerde
Rechts: Klemke alias Vogel
Bron: Jack Didden

SAMENWERKENDE PARTNERS