JOHN NASEA JR’S BIRTHDAY

Author
Moniek Hover & Juriaan van Waalwijk
Location
Son en Breugel
Theme
Battle 1944

The liberation of the Netherlands began in September 1944 with the start of Operation Market Garden. Numerous paratroopers and aircraft with military equipment landed in the area around Son and Best.

Berta Roefs and her family lived in the Helena Hoeve, a farmhouse right in the middle of the landing area. On 17 September Berta and her mother fled into the air raid shelter. They could hear the planes and anti-aircraft fire from their hiding place and they could see the coloured parachutes.

After many anxious moments in the shelter they found three wounded soldiers in the barn. “We didn’t really understand what was going on but from one moment to the next the war was all around us”.

The Americans quickly set up an improvised field hospital at the farmhouse. Berta and her family decided to help them in any way they could. Wounded soldiers were received and dispatched. More than 65 years later Berta commented: “It was unbelievable to us how they all remained calm and were so friendly, but it was a pity that we couldn’t talk to them.”  After all, they couldn’t speak English. “We still regret that we didn’t write down any names of the ones who stayed with us for longer or shorter periods. I hope the men who survived the war had a good life!”

In 2011 Battle detective Tom from Eindhoven, specialised in Operation Market Garden, received a letter from the veteran John Nasea Jr., then aged 89. He was seriously injured when he landed in Best in 1944 and after a hellish ride was taken to a field hospital at a Brabant farmhouse. He kept falling in and out of consciousness. After staying in various allied hospitals he finally made it safely back to the United States. John Nasea has spent his entire life wondering where it was that his life was saved. It was his wish to celebrate his 90th birthday in that very place.

Battle detective Tom got down to work and quickly came to the conclusion that John was almost certainly treated in the Helena Hoeve farmhouse. In 2012 and accompanied by his daughter, John Nasea Jr. travelled from America to the Netherlands. On 13 June, his 90th birthday, he visited various remembrance locations of Operation Market Garden. At 4 o’clock in the afternoon he arrived at Helena Hoeve. He was welcomed there by Berta Roefs, then 98 years old. On his birthday John gave her an orange handkerchief on which was written: September 19th 1944 June 13th 2012.

So after almost 68 years the paths in the lives of John and Berta crossed once again. After many years Berta received an explanation as to what happened to the wounded soldier and John finally could picture where he had been rescued, and by whom.

John was never decorated for his contribution to Operation Market garden. In October 2012 Battle detective Tom travelled to America to pin the Oranje Erekoord (Orange Lanyard) on John Nasea Jr. in commemoration of his contribution to the liberation of the Netherlands.

PHOTO
Left: The report by Battledetective Tom
Right: John Nasea and Berta Roefs on June 13, 2012

PARTNERS

DE VERJAARDAG VAN JOHN NASEA JR.

Schrijver
Moniek Hover en Juriaan van Waalwijk
Locatie
Son en Breugel
Thema
Strijd 1944
In september 1944 begon de bevrijding van Nederland met de start van Operatie Market Garden. In de omgeving van Son en Best landden talrijke parachutisten en vliegtuigen vol oorlogsmaterieel.

Berta Roefs en haar familie wonen op de Helena Hoeve, een boerderij middenin dit landingsgebied. Op 17 september vlucht Berta met haar moeder en haar zus Dora de schuilkelder in. Vanuit hun schuilplaats horen zij vliegtuigen en afweergeschut en zien zij gekleurde parachutes.

Als zij na angstige momenten uit de schuilkelder komen, vinden ze in hun schuur drie gewonden soldaten. “We begrepen nog niet echt wat er allemaal gaande was maar in een keer was de oorlog overal om ons heen.”

De Amerikanen richten snel een geïmproviseerd veldhospitaal in bij de boerderij. Berta en haar familie besluiten zo goed en zo kwaad als het kan te helpen. Gewonde soldaten worden aan- en afgevoerd. Meer dan 65 jaar later vertelt Berta: “Voor ons onbegrijpelijk dat ze allemaal rustig bleven en zo vriendelijk waren maar jammer dat we er niet mee konden praten.” Ze sprak immers geen Engels. “We vinden het nog steeds jammer dat we geen namen hebben laten opschrijven van hen die langer of kortere tijd bij ons waren geweest. Ik hoop dat de mannen die de oorlog overleefd hebben een goed leven hebben gehad!”

In 2011 ontvangt Battledetective Tom uit Eindhoven, gespecialiseerd in Operatie Market Garden, een brief van veteraan John Nasea Jr., dan 89 jaar oud. Hij is tijdens de landing bij Best in 1944 zwaargewond geraakt en via een helse rit naar een veldhospitaal gebracht bij een Brabantse boerderij, in Son en Breugel. Hij was afwisselend bij en buiten bewustzijn. Zijn herinneringen zijn vaag. Via verschillende geallieerde hospitalen keert hij uiteindelijk veilig terug naar de Verenigde Staten. John Nasea is zich zijn leven lang blijven afvragen waar destijds zijn leven is gered. Het is zijn wens op die plek zijn 90ste verjaardag te vieren.

Battledetective Tom gaat aan de slag en komt tot de conclusie dat John hoogstwaarschijnlijk in de Helena Hoeve is opgevangen. In 2012 komt John Nasea Jr., vergezeld door zijn dochter, vanuit Amerika over naar Nederland. Op 13 juni, zijn 90ste verjaardag, bezoekt hij diverse herdenkingslocaties van Operatie Market Garden. Om 4 uur ’s middags komt hij aan bij de Helena Hoeve. Daar wordt hij begroet door Berta Roefs, dan 98 jaar oud. Op zijn verjaardag doet John haar een oranje zakdoek cadeau waarop staat: September 19th 1944 June 13th 2012.

Zo kruisen, na bijna 68 jaar, de levenspaden van John en Berta elkaar opnieuw. Na jaren krijgt Berta duidelijkheid over hoe het een van de gewonde soldaten vergaan is en heeft John eindelijk een beeld van waar hij gered moet zijn, en door wie.

John was nooit gedecoreerd voor zijn bijdrage aan Operatie Market Garden. In oktober 2012 reisde Battledetective Tom naar Amerika om bij John Nasea Jr. alsnog het Oranje Erekoord op te spelden als dank voor zijn aandeel in de bevrijding van Nederland.

FOTO
Links: Het verslag van Battledetective Tom
Rechts: John Nasea en Berta Roefs op 13 juni 2012

SAMENWERKENDE PARTNERS